ZARZĄDZENIE NR 6/2018

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiśle Wielkiej z dnia 25.09.2018 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szk. 2018/2019

Podstawa prawna: § 5 poz. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

§1
Po konsultacji z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców wyznaczam następujące dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w roku szkolnym 2018/2019:

02.11.2018 r.

15-16-17.04.2019 r.

02.05.2019 r.

14.06.2019 r.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com