Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi rekrutacji do świetlicy szkolnej, obiadów oraz nowych godzin lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018.

Rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej będzie odbywać się w dniach 04.09.2017 r. – 07.09.2017 r. Rodzice proszeni są o wypełnienie i osobiste oddanie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY Pani Mirosławie Uszok do 07.09.2017 r. do godz. 14.00. Kartę zgłoszenia można pobrać u wychowawcy świetlicy, Pani Mirosławy Uszok lub tutaj. Zwrot wypełnionej karty nie jest równoznaczny z przyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej. Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji do świetlicy szkolnej w SP 14 w Wiśle Wielkiej”, który jest umieszczony na gazetce szkolnej (obok świetlicy) lub dostępny tutaj. 11.09.2017 r. będzie ogłoszenie wyników naboru, podanie listy zakwalifikowanych dzieci na tablicy informacyjnej w świetlicy.

Obiady - w roku szkolnym 2017/2018 dla dzieci, które będą korzystać z obiadów, przygotowana jest „Umowa o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej SP 14 w Wiśle Wielkiej”. Druk należy pobrać i wypełniony zwrócić w dniach 04.09.2017 r. – 07.09.2017 r. u Pani Mirosławy Uszok. Od poniedziałku 11.09.2017 r. z obiadów mogą korzystać uczniowie, których rodzice podpisali umowę. Koszt obiadu to 3 zł. Każdy uczeń będzie miał przypisane indywidualne konto bankowe do wpłat. Od roku szkolnego 2017/2018 nie będzie herbaty.

Nowe godziny lekcyjne:

1 lekcja: 8.00-8.45
2 lekcja: 8.50-9.35
3 lekcja: 9.45-10.30
4 lekcja: 10.40-11.25
5 lekcja: 11.45-12.30
6 lekcja: 12.50-13.35
7 lekcja: 13.40-14.25
8 lekcja: 14.30-15.15
9 lekcja: 15.20-16.05

I obiad – 11.25-11.45
II obiad – 12.30-12.50

Realizujemy:

 

 

Free website templates Joomlashine.com